4D 4D

Systém SIDUS® je vybudován na platformě 4D. 4D je silný nástroj pro vývoj databázových systémů, a to jak mono aplikací, tak pro technologii klient-server. Pro síťovou variantu zpracování je třeba mít k dispozici 4D server s příslušným počtem klientů. Firma EPOS-OK je Silver Partnerem 4D.

Ústav zemědělské ekonomiky a informací ÚZEI

Ústav zemědělské ekonomiky a informací (ÚZEI) je státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem zemědělství ČR. Firma EPOS OK dlouhodobě spolupracuje s ÚZEI na šetřeních v oblasti zemědělské ekonomiky. V systému SIDUS® jsou implementována řešení pro sběr a zpracování dat zemědělských firem. Firma EPOS OK spolupracuje s ÚZEI také na přípravných analýzách nových šetření.

Naši zákazníci

Systém SIDUS® využívá pro zpracování dat celá řada firem jak z prostředí zemědělské výroby, tak i dalších. Mezi naše významné zákazníky patří:

Česká republika

Slovensko

Přihlásit