Informační systém SIDUS® je komplexní softwarové řešení ekonomických agend pro firmy zpracovávající podvojné účetnictví. Na českém a slovenském trhu je k dispozici od roku 2004, kdy začal plynule nahrazovat původní softwarové řešení ASŘ ZPoK, na jehož vývoji se podíleli stejné autorské kolektivy EPOS OK, s.r.o. a SoftTeam Košice.

SIDUS® je vytvářen ve vývojovém prostředí 4D a je možné jej provozovat jako mono aplikaci nebo v rámci sítě s technologií klient – server.

SIDUS® je průběžně aktualizován a udržován v souladu s platnou legislativou. Jeho průběžný vývoj reaguje na novinky v oblasti hardware a operačních systémů tak, aby využíval dostupné moderní technologie a odpovídal nárokům na kvalitní softwarové řešení. Je také neustále optimalizován a rozšiřován na základě požadavků uživatelů. Jedná se o modulární parametrický systém, díky čemuž ho mohou využívat firmy všech zaměření a velikostí. Zároveň ale obsahuje řadu specifik, která pro své účetní agendy využijí zejména podniky zemědělské prvovýroby a zpracovatelské organizace. Typickým uživatelem informačního systému SIDUS® je zemědělské družstvo, nebo akciová společnost zaměřená na zemědělství, a to střední nebo velké velikosti.

Svým zákazníkům poskytujeme komplexní servis a péči související s užíváním softwaru. Jedná se nejen o základní implementaci a úvodní proškolení, ale i další spolupráci, jejíž součástí jsou instalace nových verzí, přizpůsobení podnikovému prostředí, nastavení a údržba parametrů, úpravy uživatelských výstupů apod. Zároveň připravujeme celou řadu různých školení souvisejících s užíváním programu. Tyto služby poskytujeme nejen přímo prostřednictvím zaměstnanců firem autorských kolektivů, ale také prostřednictvím našich více než 40 partnerských firem ze všech regionů České i Slovenské republiky, od Plzně až po Košice. Naší základní filosofií je dlouhodobá spolupráce se zákazníky založená na vzájemné důvěře a kvalitních vztazích. Mezi velmi oblíbené akce patří i pravidelná setkání uživatelů a autorů IS SIDUS®.

SIDUS® je chráněn ochrannou známkou.

Přihlásit