Latinské slovo SIDUS® znamená hvězda nebo souhvězdí.

Informační systém SIDUS® je komplexní softwarové řešení ekonomických agend pro firmy zpracovávající podvojné účetnictví. K dispozici je ve dvou jazykových a legislativních verzích – české a slovenské. Využívá ho více než 500 uživatelů v České a Slovenské republice.

 

13.10.2022 - v části Ke stažení je k dispozici nová verze SIDUS.

ČR – Verze je povinná a nezbytná pro modul Mzdy (uzávěrku za období 10/2022). Verze řeší legislativní změny platné od 1.10.2022 (nařízení vlády 289 – navýšení normativních nákladů na bydlení + dopad do srážek) – viz. popis v dokumentu změn.

Důležité: v ČR je potřeba nahrát verzi v době po uzávěrce mezd za 09/2022 a před uzávěrkou mezd za 10/2022. Po instalaci se již nelze ve mzdách vrátit na předchozí období!

SR – Verze je povinná a nezbytná pro modul Mzdy pro podniky, kde jsou zaměstnanci čerpající tzv. otcovskou dovolenou –změna zákona (účinnost od 1.11.2022) – viz. popis v dokumentu změn.

Dále pak verze obsahuje řadu nových funkcí a úprav v programu. Kromě jiného nový typ výplatní pásky, obnovenou funkci kontroly čís. dod. obd. na VIES (po změnách na portálu), zohlednění změny ceníku poštovních poukázek B od 1.11.2022, nové funkce do řízení účtování v účetnictví i úpravu pro obecné zúčtování (spec. SUAU) a další novinky a úpravy prakticky ve všech modulech.

Detailní popis všech změn je ve změnovém dokumentu a doplněných a nových částech dokumentace.

 

Přihlásit