Latinské slovo SIDUS® znamená hvězda nebo souhvězdí.

Informační systém SIDUS® je komplexní softwarové řešení ekonomických agend pro firmy zpracovávající podvojné účetnictví. K dispozici je ve dvou jazykových a legislativních verzích – české a slovenské. Využívá ho více než 500 uživatelů v České a Slovenské republice.

 

10.6.2022 - v části Ke stažení je k dispozici nová verze SIDUS (pouze pro ČR).

Verze je pouze pro ČR a je nezbytná pro uživatele, kteří potřebují odeslat hlášení do České průmyslové zdravotní pojišťovny (205), která požaduje XML soubor.

Verze obsahuje i další úpravy v modelech Mzdy a Personalistika, dále doplnění údajů jednotkové ceny na 3 desetiny v XFDF pro vlastní faktury a pokladní doklady a úpravu účtování bankovních výpisů – zpracování úhrad z platebních terminálů (formát ČSOB).

Detailní popis všech změn je k dispozici ve změnovém dokumentu.

Přihlásit