Latinské slovo SIDUS® znamená hvězda nebo souhvězdí.

Informační systém SIDUS® je komplexní softwarové řešení ekonomických agend pro firmy zpracovávající podvojné účetnictví. K dispozici je ve dvou jazykových a legislativních verzích – české a slovenské. Využívá ho více než 500 uživatelů v České a Slovenské republice.

 

4.2.2022 - v části Ke stažení je k dispozici nová verze SIDUS (pouze pro ČR).

Po prvních instalacích verze 22.002 byly ještě odhaleny problémy, které řeší tato verze. 

  1. Roční zúčtování daně – upozornění na výšku odčitatelné položky na manžela/manželku – v předchozí verzi se počítalo s částkou stejnou jako je na poplatníka (27840,- Kč), ale v roce 2021 s částka na manžela/manželku oproti roku 2020 neměnila a zůstala tedy 24840,- Kč – upozornění opraveno (částku bylo možné zadat i v předchozí verzi, jednalo se jen o nepřesné upozornění)
  2. Přehled o výši pojistného pro ČSSZ – v předchozí verzi se použil formulář bez části C, ve které se uvádí úhrn odečítaných karanténních příspěvků (původně se měl tento formulář používat jen do konce roku 2021, následně však došlo k prodloužení platnosti), v této verzi je tedy již použit formulář včetně oddílu C

Verze je povinná, pokud podnik vyplácí mimořádné příspěvky ke karanténě nebo izolaci COVID.

Tuto verzi je možné instalovat pouze na verzi 22.001 nebo 22.002.

Kromě úprav v modulu Mzdy verze obsahuje i několik dalších změn, které jsou rovněž popsané ve změnovém dokumentu.

 

Přihlásit