Latinské slovo SIDUS® znamená hvězda nebo souhvězdí.

Informační systém SIDUS® je komplexní softwarové řešení ekonomických agend pro firmy zpracovávající podvojné účetnictví. K dispozici je ve dvou jazykových a legislativních verzích – české a slovenské. Využívá ho více než 500 uživatelů v České a Slovenské republice.

 

Připravili jsme pro Vás sérii školení IS SIDUS, která proběhnou na podzim roku 2021. Níže najdete vybraná témata a termíny.

 

21.10.2021: SIDUS – Úvod

Školení je určené pro osoby, které se se SIDUSem teprve seznamují.

Obsah: datová struktura programu, přehled úloh, ovládací prvky, základní možnosti nastavení

 

26.10.2021: Kalkulace vlastních nákladů

Školení je určené pro hlavní účetní a ekonomy.

Obsah: prvotní směrování dat, vnitropodnikové zúčtování mezd, rozpouštění režií, výpočet nedokončené výroby, základní výstupy, rozpouštění nákladů pomocných činností, výsledné kalkulace

 

18.11.2021: Zásoby pro začátečníky

Školení je určené pro skladové účetní.

Obsah: základní pojmy, číselníky a parametry; racionální způsob pořízení; opravy dokladů; přeceňování; výstupy

 

14.12.2021: Personalistika

Školení je určené pro mzdové účetní a personalisty.

Obsah: převzetí prvotních dat z modulu Mzdy; základní evidence; sledování změn a komunikace s modulem Mzdy; evidence dokumentů; evidence událostí; nároky na dovolenou; plánování směn; plánování nepřítomností; evidence srážek; Speciální výstupy – RPJ, výkazy

 

Všechna školení budou probíhat v prostorách firmy EPOS OK na adrese Kafkova 16, Praha 6, a to vždy od 9.00, cca do 16.00.

Budeme rádi, pokud si z výše uvedené nabídky vyberete.  V případě zájmu prosím vyplňte přihlášku (k dispozici v části Ke stažení) a zašlete ji na uvedenou adresu.

Přihlásit