Latinské slovo SIDUS® znamená hvězda nebo souhvězdí.

Informační systém SIDUS® je komplexní softwarové řešení ekonomických agend pro firmy zpracovávající podvojné účetnictví. K dispozici je ve dvou jazykových a legislativních verzích – české a slovenské. Využívá ho více než 500 uživatelů v České a Slovenské republice.

 

30.11.2020 - v části Ke stažení je k dispozici nová verze SIDUS.

 

Jedná se v podstatě o přechodovou verzi mezi verzí 20.008 a 21.001. Verze 20.008a je již jen ve 4D v17, není povinná ve smyslu okamžité instalace - obsahuje relativně málo funkčních úprav oproti verzi 20.008, ale do struktury všech tabulek byly doplněny primární klíče, což je podmínkou pro využití nových vlastností a funkcí 4D v17.

 Z toho důvodu je nutné instalovat nejen verzi, ale i základ. K dispozici rovněž v části Ke stažení - sidus_zaklad_4D17.2_8a_NB240397_SK.exe a sidus_zaklad_4D17.2_8a_NB240397_CZ.exe.

Verzi sice není nutné instalovat okamžitě, ale je vhodné ji do konce roku nainstalovat, abyste nemuseli s první verzí nového roku provádět všechny tyto kroky (instalovat „do čistého“, instalovat i základ, čekat na vytvoření nových indexů a primárních klíčů).

IS SIDUS je tentokrát nutné instalovat do nové složky – je možné původní složku přejmenovat a instalovat do stejného umístění, jako bylo původní, ale ve složce, do které se bude instalovat, nesmí nic zůstat.

Při prvním spuštění této verze se pro každý datový soubor budou vytvářet nové indexy a primární klíče. Tato operace je časově náročná.

Přihlásit