Latinské slovo SIDUS® znamená hvězda nebo souhvězdí.

Informační systém SIDUS® je komplexní softwarové řešení ekonomických agend pro firmy zpracovávající podvojné účetnictví. K dispozici je ve dvou jazykových a legislativních verzích – české a slovenské. Využívá ho více než 500 uživatelů v České a Slovenské republice.

 

13.11.2020 - v části Ke stažení je k dispozici nová verze SIDUS.

Verze 20.008 obsahuje úpravy v modulu Mzdy související s opatřeními pro podporu podniků postižených COVID 19 (CZ i SK). Tam kde tyto podpory potřebují využít, je třeba verzi nainstalovat.

Dále verze zahrnuje úlohu pro automatické vytvoření číselníku odpisových skupin pro rok 2021. Je nutné ji instalovat nejpozději před otevřením období 01/2021 modulů Zvířata a Dlouhodobý majetek.

Další úpravy se týkají části schvalování faktur - jde o dílčí úpravy v úlohách v rámci IS Sidus a také o úpravy v souvislosti s novou verzí programu 'Schvalování faktur pro IS SIDUS' (20.002 - není kompatibilní se staršími verzemi IS Sidus).

Vedle toho verze 20.008 zahrnuje novinky pro výkaznictví příspěvkových organizací, a to jak v oblasti mzdové (Personalistika), tak účetní (Výkazy), dále rozšíření možností časování úloh, úpravy v modulu Dlohodobého majetku při návratu z hospodářského na kalendářní rok a další. Podrobný přehled všech úprav najdete ve změnovém dokumentu.

 

Upozornění: jedná se o definitivně poslední verzi, která je distribuovaná i ve verzi 4D 15.3.

 

Přihlásit