Latinské slovo SIDUS® znamená hvězda nebo souhvězdí.

Informační systém SIDUS® je komplexní softwarové řešení ekonomických agend pro firmy zpracovávající podvojné účetnictví. K dispozici je ve dvou jazykových a legislativních verzích – české a slovenské. Využívá ho více než 500 uživatelů v České a Slovenské republice.

 

1.2.2024 - v části Ke stažení je k dispozici nová verze SIDUS.

Verze řeší pouze opravu výpočtu sociálního pojištění za zaměstnance v rámci měsíční uzávěrky – zaokrouhlení (pouze ČR).

Celková sazba sociálního pojištění je od 1.1.2024 7,1 % z vyměřovacího základu (VZ). 6,5 % z VZ je důchodové pojištění a 0,6 % z VZ je nemocenské pojištění. Pojištění se dle zákona zaokrouhluje na celé koruny nahoru. V předchozích verzích se zaokrouhlovalo každé pojištění za zaměstnance samostatně. Správně se má ale zaokrouhlit celková hodnota sociálního pojištění. Mohlo by tedy dojít k tomu, že by byla hodnota sociálního pojištění o 1 Kč vyšší, než by měla být. V této verzi je provedena úprava, která ošetří zaokrouhlení tak, aby bylo v součtu správně.

Za každé pojištění (důchodové a nemocenské) vzniká samostatný druh mzdy (512 a 511). S těmito druhy mezd se ale pracuje na všech místech pouze v součtu. V zásadě by tedy z pohledu legislativy i výkaznictví, úhrad, účtování atd. stačil druh mzdy jeden pro sociální pojištění celkem, ale historicky máme druhy mezd dva.

Nicméně, pokud byste nemohli hned nainstalovat verzi 24.002f, lze správného zaokrouhlení dosáhnout i tím, že byste do podnikové věty mezd (Řídící soubory, Parametry subsystému) zadali do důchodového pojištění hodnotu 7,1 a do nemocenského pojištění 0. Bude pak vznikat pouze jeden druh mzdy 512, ale bude vše v pořádku.

Omlouváme se za komplikace.

Přihlásit