Latinské slovo SIDUS® znamená hvězda nebo souhvězdí.

Informační systém SIDUS® je komplexní softwarové řešení ekonomických agend pro firmy zpracovávající podvojné účetnictví. K dispozici je ve dvou jazykových a legislativních verzích – české a slovenské. Využívá ho více než 500 uživatelů v České a Slovenské republice.

 

20.2.2023 - v části Ke stažení je k dispozici nová verze SIDUS.

Obsahuje změny potřebné pro zpracování v modulu Mzdy.

Slovenská republika

Verze řeší opravu chyby ve verzi 23.002 v uzávěrce mezd, kdy se nepočítal minimální odvod zdravotního pojištění pro pracovníky s nulovým vyměřovacím základem (případ, kdy byl zaměstnanec celý měsíc nemocný kromě např. začátku měsíce, kdy byl ale víkend). Bylo zpřesněno vyloučení osob z této povinnosti.

Česká republika

Verze obsahuje úpravy v modulu Mzdy, týkající se slevy na sociálním pojištění zaměstnavatelů. Nově je možné v oznámení záměru nevyplnit datum ukončení (úprava XML schématu na ČSSZ) a dále zpřesnění posuzování nároků (bez dohod a zohlednění ukončení a začátku pracovního poměru).

Detailní popis všech nových funkcí a úprav je ve změnovém dokumentu a doplněných a nových částech dokumentace.

Přihlásit