Latinské slovo SIDUS® znamená hvězda nebo souhvězdí.

Informační systém SIDUS® je komplexní softwarové řešení ekonomických agend pro firmy zpracovávající podvojné účetnictví. K dispozici je ve dvou jazykových a legislativních verzích – české a slovenské. Využívá ho více než 500 uživatelů v České a Slovenské republice.

 

16.10.2023 - v části Ke stažení je k dispozici nová verze SIDUS.

Verze není povinná, řeší jen některé specifické požadavky.

Verze přináší nové formuláře v modulu Mzdy a další nové možnosti. Ve mzdách byly řešeny některé formální požadavky, např.  přístup do přehledu hrubých mezd z deníku a další.

CHYBÍ VE ZMĚNOVÉM DOKUMENU: DPH SR - oprava řešení výkladu FS pro §25a a §53b zákona o DPH z verze 23.008 - pokud jste instalovali verzi 23.008 [SR], je vhodné ji nahradit verzí 23.009.

V souvislosti s aktualizací některých komponent byla doplněna kontrola na existenci a verzi komponent a pluginů při přihlášení Administrátora.

Byly opět zpřístupněny dokumentace SIDUSu přímo z programu ve volbě "Info SIDUS – Dokumentace".

Pro modul ZV a DM verze obsahuje vytvoření náplně odpisových skupin pro rok 2024 (automaticky).

Verze zahrnuje implementaci přístupu do ARES přes nový portál (aktuálně v pilotním programu, ale starý portál bude k 31.10.2023 ukončen) .

 

Detailní popis všech úprav najdete ve změnovém dokumentu.

Přihlásit