Latinské slovo SIDUS® znamená hvězda nebo souhvězdí.

Informační systém SIDUS® je komplexní softwarové řešení ekonomických agend pro firmy zpracovávající podvojné účetnictví. K dispozici je ve dvou jazykových a legislativních verzích – české a slovenské. Využívá ho více než 500 uživatelů v České a Slovenské republice.

 

17.7.2023 - v části Ke stažení je k dispozici nová verze SIDUS.

Verze není povinná, ale řeší některé specifické požadavky včetně reakce na legislativu.

Pro SR řeší specifickou situaci pro opravné doklady k DPH dle §25a a §53b, a to pro doklady obsahující kromě daně na vstupu také záznamy s přenesenou daňovou povinností.

Pro ČR pak aplikuje úpravy vyplývající pro některé firmy z novelizace legislativy o přípravcích a pomocných prostředcích na ochranu rostlin.

Verze obsahuje také novou vzorovou náplň číselníku výkonů v návaznosti na doporučení pro neprodukční plochy a další úpravy i v ostatních modulech.

Detailní popis všech nových funkcí a úprav najdete ve změnovém dokumentu.

Přihlásit