Latinské slovo SIDUS® znamená hvězda nebo souhvězdí.

Informační systém SIDUS® je komplexní softwarové řešení ekonomických agend pro firmy zpracovávající podvojné účetnictví. K dispozici je ve dvou jazykových a legislativních verzích – české a slovenské. Využívá ho více než 500 uživatelů v České a Slovenské republice.

 

20.3.2023 - v části Ke stažení je k dispozici nová verze SIDUS (pouze pro SR).

Verze obsahuje zejména úpravy v modulu Mzdy z důvodu zveřejnění stanoviska Sociální pojišťovny k výkladu zákona (krácení vyměřovacího základu pro soc. poj. u zaměstnavatele, pokud má zaměstnanec v období dny, ze kterých neplyne povinnost platit pojistné). Dále pak zahenuje úpravy sestav Přehled zákonného pojištění za podnik a Přehled o dani, bonusu a prémii.

V modulu Výkazy byl upraven výstup účetního výkazu pro mikro podnikatelské subjekty do XML.

Detailní popis všech nových funkcí a úprav najdete ve změnovém dokumentu.

Přihlásit