podnikový systémPodnikový IS
pro prostředí Windows

  • Pro OS Windows 7, Windows 8 i Windows 10
  • Serverové OS Windows server 2008 R2, 2012
  •    pro 32 i 64 bitové sytémy

4th DimensionRealizováno v prostředí
4th Dimension

  • Relační databáze nezávislá na OS Windows — nezapisuje do registru a nevyužívá knihoven OS, aplikace je jednoduše přenositelná
  • Prostředí si automaticky udržuje integritu datové struktury — odpadají reinstalace a ostatní problémy spojené s údržbou vazby data × program

Maximálně efektivní a pružné pořizování dat Maximálně efektivní
a pružné pořizování dat

  • Velký důraz na efektivitu a racionálnost pořízení dat
  •   Aplikace toho nejlepšího ze systému ASŘ ZPoK v novém prostředí a podmínkách
  •   Možnost nastavování řady parametrů na několika úrovních

Připravenost pro prostředí EUPřipravenost pro
prostředí EU

  • Databáze od počátku navrhována pro legislativu EU
  • Vícejazyčné prostředí