Latinské slovo SIDUS® znamená hvězda nebo souhvězdí.

Informační systém SIDUS® je komplexní softwarové řešení ekonomických agend pro firmy zpracovávající podvojné účetnictví. K dispozici je ve dvou jazykových a legislativních verzích – české a slovenské. Využívá ho více než 500 uživatelů v České a Slovenské republice.

 

28.8.2020 - v části Ke stažení je k dispozici nová verze SIDUS.

Verze 20.007 obsahuje úpravy v modulu Mzdy pro dividendy a výkazy pro Sociálnu poisťovňu (SR), úpravy pro evidenci nemocí (ČR), pracovně právní průměry aj. V modulu Účetnictví jsou nové možnosti pro generování řízení účtování podle existujícího deníku, v účetním deníku je dále upraveno obarvování vět vzhledem u uzávěrkám a další. V modulu Personalistika pro ČR je nově zahrnuto řešení výkazu P1-04 a statistického šetření ISP.

Detailní popis úprav ve všech modulech je k dispozici ve změnovém souboru.

Upozornění: jedná se o poslední verzi, která je distribuovaná i ve verzi 4D 15.3.

Přihlásit