Latinské slovo SIDUS® znamená hvězda nebo souhvězdí.

Informační systém SIDUS® je komplexní softwarové řešení ekonomických agend pro firmy zpracovávající podvojné účetnictví. K dispozici je ve dvou jazykových a legislativních verzích – české a slovenské. Využívá ho více než 500 uživatelů v České a Slovenské republice.

 

15.8.2019 - v části Ke stažení je k dispozici nová verze SIDUS.

Vybrané změny ve verzi 19.008:

  • Úpravy v oblasti DPH pro ČR i SR, v ČR zejména v souvislosti s novelou zákona o DPH z 1.4.2019,
  • v modulu Zvířata (ČR) byly upraveny kódy změn v Ústřední evidenci podle vyhlášky 174/2019 Sb. platné od 1.8.2019,
  • pro moduly Dlohodobý majetek a Zvířata se automaticky vytváří Číselník odpisových skupin pro rok 2020,
  • do modulu Dlouhodobého majetku přibyla možnost rozúčtovat vypočítaný odpis inventárního čísla na různé rozborové údaje,
  • rozšíření uživatelských přístupů v modulu Mzdy,
  • ÚZEI (nabídka Ekonom) - možnost načíst zpracovaná data ze šetření pro prohlížení,
  • do modulu Personalistika doplněna evidence insolvencí, exekucí a ostatních srážek,
  • řada dalších drobných úprav, zejména na základě podnětů ze Setkání uživatelů s autory.

Přihlásit