- další dotazy odpovíme na diskusním fórum.

 

Otázka: Lze mít v SIDUSu otevřeno více období současně?

ANO. Jediné období je povoleno pouze v modulech, kde mají období přímou návaznost. Jsou to MZDY, a moduly kde se počítají měsíční odpisy tedy DM, DK a ZV

Otázka: Musím provádět uzávěrku, pokud chci získat nějaké informace (tisknout sestavy) ?

NE. Každý doklad se ihned promítá do všech tabulek které má aktualizovat. Jen si je třeba uvědomit, že při uzávěrce mohou (pokud je nastaven požadavek) probíhat některé operace. Konkrétně výpočty z oblasti rozpouštění režií a NV. Všechny tyto operace je však možno pustit kdykoli volbou z menu (tzv. předběžný výpočet kde vzniknou účetní doklady, který je možno převzít do účetnictví a získat tak přesný stav k okamžiku. Pokud tisknete z otevřeného období, jsou takto tisky označeny.

Otázka: Na sestavách není období a jsou označeny uživatelský výběr. Proč?

Tisknete z voleb označené nebo vybrané záznamy. Zde nelze bezpečně identifikovat období ani klíč, podle kterého byly do výběru věty zařazeny. Pokud chcete standardní měsíční sestavu použijte volbu ZADAT VÝBĚR

Prakticky všechny tisky procházejí standardním menu pro výběr dat která mají na sestavě vystoupit. Můžete zvolit Označené záznamy - tj. jen ty, které jste vybrali a označili běžnými nástroji windows (klik myši, +Shift nebo CTRL) a jsou barevně (zpravidla inverzně) zvýrazněné. Další možnost - Vybrané záznamy tj celá množina vět, která je k dispozici na obrazovce v daný okamžik (včetně vět které sice nejsou vidět ale mohu se na ně posunout posuvníkem) Tento výběr lze měnit nástroji ve volbě Záznamy, Lupami atd. Poslední možnost ZADAT VÝBĚR je standardní, prochází dialogem pro výběr období a toto období se pak následně tiskne i do hlavičky sestavy.

Otázka: Mohu propojit fakturaci a sklad, tak aby se na základě faktury rovnou vygenerovala výdejka ze skladu a zaktualizoval sklad?

ANO. Lze nastavit parametry pořízení faktur tak, že generují výdejky(deník skladu), aktualizují MS skladu účtují o skladových pohybech.

 

Otázka: Mohu propojit fakturaci a sklad, tak aby se na základě faktury také rovnou naskladnily položky na sklad? Tedy rovnou vygenerovala příjemka na sklad a zaktualizoval sklad?

ANO. Lze nastavit parametry pořízení faktur tak, že generují příjemky (deník skladu), aktualizují MS skladu účtují o skladových pohybech. Předpokládá to na došlých fakturách pořizovat skladové položky.

Otázka: Mohu ve fakturaci zpracovat již vyhotovené výdejky ze skladu?

ANO. Lze nastavit parametry pořízení faktur tak, zpracují výdejky - vyberou položky výdejky na fakturu, umožní upravit hodnoty, přidat další položky a vytvořit výsledný daňový doklad.